Konstrukcja stożka - model interaktywny

Stożek na rysunku obok powstaje poprzez obrót trójkąta ABC wokół osi AC.

Używając myszki sprawdź właściwości tej bryły

Terminologia
odcinek CB nazywamy tworzącą l
odcinek AB jest promieniem podstawy r
koło o środku A jest podstawą
odcinek AC jest wysokością stożka  h

Wzory

Pole powierzchni całkowitej:
Pc = pr² + pr·l
Pole powierzchni bocznej:
Pc = pr·l
Objętość stożka:

V =  · pr²·h

pomocy

poprzednie następne